Szkoła katolicka Ząbki: Oferta i wartości w szkole katolickiej w Ząbkach

Zdrowie

Szkoła katolicka Ząbki: oferta i wartości w szkole katolickiej w Ząbkach

W dzisiejszych czasach wybierając szkołę dla swojego dziecka, trzeba brać pod uwagę wiele czynników. Jednym z ważniejszych jest wartości, jakie instytucja ta reprezentuje. Dlatego przedstawiam Państwu ofertę i wartości szkoły katolickiej w Ząbkach.

Oferta

Szkoła katolicka w Ząbkach to placówka o długiej tradycji, która dba o całokształtne wykształcenie swoich uczniów. W ofercie szkoły znajdziemy:

  1. Program oparty na podstawie programowej MEN, wzbogacony o dodatkowe zajęcia katechetyczne, pozwalające na rozwijanie wrażliwości religijnej,
  2. Przedszkole dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat,
  3. Możliwość wzięcia udziału w zajęciach pozalekcyjnych, takich jak: język niemiecki, balet, zumbatomic, teatr, muzyka, robotyka, recytacja, zajęcia sportowe i wiele innych,
  4. Wsparcie nauczycieli w indywidualnym rozwoju uczniów.

Wartości

Szkoła katolicka w Ząbkach kładzie nacisk na rozwijanie u swoich uczniów wartości katolickich. W związku z tym w szkole promowane są:

  1. Miłość do Boga, którą można rozwijać poprzez modlitwę, uczestnictwo w mszach, katechezy i rekolekcje,
  2. Szacunek do innych, który jest kształtowany przez nauczanie przykładem, dialog, rozwijanie empatii,
  3. Wrażliwość na potrzeby innych, którą rozwija się przez uczestnictwo w wydarzeniach charytatywnych, takich jak np. Caritas,
  4. Kreatywność i innowacyjność, którą rozwijamy poprzez atrakcyjne i różnorodne zajęcia pozalekcyjne oraz prace projektowe,
  5. Przygotowanie do pełnienia roli dziadka i obywatela, poprzez nauczanie zasad zdrowego stylu życia, zachowanie i poszanowanie zasad etycznych i moralnych oraz budowanie świadomości społecznej.

Podsumowanie

Wybierając szkołę katolicką w Ząbkach, możemy być pewni, że nasze dziecko będzie rozwijało się w duchu wartości katolickich oraz zdobywało wiedzę na najwyższym poziomie. W kolejnych latach odwiedzania szkoły, będzie miało ono szansę poznać świat pod kątem duchowym, zakochując się w życiu oraz rozwijając pozytywne postawy i zachowania.